Застосування інституту угоди про примирення підозрюваного з потерпілим у кримінальному провадженні

Кожний професійний адвокат зобов’язаний пам’ятати, що відповідно до адвокатської етики, йому необхідно діяти виключно в інтересах свого клієнта.

Досвідчений адвокат вже на перших етапах спілкування може визначити перспективу ситуації, з якою звернувся клієнт.

В цей момент, при формуванні правової позиції, незалежно від того чиї інтереси захищає адвокат на стадії досудового розслідування кримінального провадження, потерпілого чи підозрюваного, слід пам’ятати про можливість укладання угоди про примирення підозрюваного з потерпілим.

Зокрема, главою 35 КПК України визначено ряд особливостей здійснення кримінального провадження на підставі угод. Так, у статті 468 КПК України передбачено види угод, які можуть бути укладені в ході здійснення кримінального провадження. А саме: угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим та угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Угода про примирення може бути укладена у провадженні щодо кримінальних злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, за ініціативою потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого. Домовленості стосовно угоди про примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження, наприклад захисником або представником потерпілого.

Приписами ст. 471 КПК України визначено зміст угоди про примирення.

Так, в угоді про примирення крім іншого зазначаються формулювання підозри чи обвинувачення із зазначенням кваліфікації, розмір завданої шкоди, строк її відшкодування строк, узгоджене покарання та згода сторін на його призначення в тому числі із застосуванням ст. 75, 79, 104 КК України, (іспитовий строк) наслідки укладення та затвердження, а також невиконання угоди.

Також, слід пам'ятати, що укладення даної угоди має наслідки, не тільки для підозрюваного, але і для потерпілого. Так, підозрюваний чи обвинувачений та потерпілий обмежені правом оскарження вироку в частині фактичних обставин справи, а потерпілий додатково ще позбавлений права вимагати в подальшому притягнення особи до кримінальної відповідальності за відповідне кримінальне правопорушення і змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди.

Іншими словами, умови угоди підозрюваний зобов’язаний виконати, а потерпілий їх змінити не може.

         Також, хочу звернути увагу, що укладання угод в кримінальному процесі дещо полегшує процедуру відшкодування завданої потерпілому шкоди, оскільки саме усунення заподіяної шкоди (або погоджені умови її відшкодування) є однією із підстав укладання угоди зазначеного типу.

Укладання угоди про примирення безперечно гарантує підозрюваному право отримати лояльне покарання, а потерпілому як найшвидше відшкодування шкоди.