Чи буде відшкодовуватись державою упущена вигода, завдана введенням карантину в Україні?

Як і обіцяв у минулій статті, присвячую дану корисну інформацію підприємцям, котрим обмежувальними заходами завдано шкоди у вигляді упущеної вигоди.

Одразу хочу пояснити, що таке з точки зору закону «упущена вигода».

Так, статтею 22 Цивільного кодексу України визначено, що збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Тобто, упущена вигода, це збитки (шкода).

При цьому, згідно ст. 56 Конституції України, та приписів ст. 1173 Цивільного кодексу України визначено, що кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Також, згідно статті 225 Господарського кодексу України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються, в тому числі неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною.

Як бачимо, дана норма прямо вказує, що передумовою відшкодування утраченої вигоди є допущення господарського правопорушення, тобто порушення права.

Про це говорить і судова практика, яка, крім іншого, зазначає, що для застосування такої міри відповідальності як стягнення збитків, необхідною є наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення, а саме: протиправної поведінки, збитків, причинного зв’язку між протиправною поведінкою боржника та збитками, вини. За відсутності хоча б одного із цих елементів цивільно-правова відповідальність не настає (справа №3-383гс15 та справа №3-741гс15).

Отже, як для відшкодування реальної шкоди, так і для відшкодування упущеної вигоди, спочатку необхідно встановити факт порушення права (протиправну поведінку).  

Як я вже зазначав у минулій статті, службові особи держави називають ситуацію, яка на даний час склалась у зв’язку з пандемією COVID 19 в Україні, тимчасовими обмеженнями прав. При цьому, зазначають, що порушення права з їх боку відсутні, а якщо немає порушеного права, то не буде і збитків.

Отже, для того, щоб відшкодувати збитки буть-то з держави чи з контрагентів, необхідно в судовому порядку доводити наявність порушення Вашого права.

Крім цього, щодо відшкодування упущеної вигоди є ще одна особливість. Зокрема, судова практика вказує на те, що пред’явлення вимоги про відшкодування неодержаних доходів (упущеної вигоди) покладає на особу, яка звертається до суду, обов’язок довести, що збитки не є абстрактними, а дійсно були б отримані в разі, якщо б винна особа (державні органи, місцеве самоврядування та інші) не здійснювала протиправних дій.

В даному випадку дуже важливу роль відіграватиме правова позиція Вашого адвоката, тому я раджу грати в цю гру лише з професіоналами.

У разі виникнення питань щодо відшкодування шкоди професіонали Юридичної фірми Михайла Куяна допоможуть Вам у їх вирішенні. Просто зверніться до нас.